1618 room
 • VOSTOCHKA
 • VOSTOCHKA VIP
 • RG HOUSE
 • NAGATINO LIVING
 • MAMA СAFE
 • NEBO СAFE
 • GR APARTMENT
 • IZUMRUDNAYA
 • IZUMRUDNAYA HOUSE
 • FOREST NOOK
 • ORANGE FLAT
 • SHUMANA
 • SHUMANA HOUSE
 • LAGOM
 • DOM
 • SILENCE FLAT
 • TURGENEV FLAT
 • LT APARTMENT
 • NAGATINO
 • LAKE HOUSE
 • ST APARTMENT
 • N3 HOUSE
 • GB APARTMENT
 • BANKA
 • BK CONFERENCE HALL
 • BK WORK ROOM
 • BK LIBRARY
 • BK READING ROOM
 • ROSIYSKAYA
 • ODESSKAYA
 • PITER BAR
 • SAHAR
 • А16 HOUSE
 • KINZA REST
 • KINZA WC